1 بهمن 1397
آمار سایت
بازدید کنندگان امروز : 0
بازدید کنندگان ماه : 0
کل بازدید کنندگان : 2138
گزیده اطلاعات مالی فرابورس
تاریخ : 1397/11/1
کمترین نرخ : 3,440
بیشترین نرخ : 3,649
آخرین نرخ : 3,459
حجم معاملات : 128,760
تعداد معاملات : 36